งานพัสดุ
ประกาศจัดซื้อ /จัดจ้าง/สอบราคา พร้อมเอกสารงานพัสดุทั้งหมด
ประกาศ จ้างก่อสร้างระบบงานสนับสนุนประกอบอาคารผู้ป่วยนอกและศูนย์วินิจฉัยรักษาผ่าต...
Download
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร จำนวน 7 อาคาร (28/11/2016)
Download
ประกาศ สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งจำนวน 1 รายการ (25/11/2016)
Download
(ร่างประกาศ) ประกวดราคาซื้อยา จำนวน 7 รายการ (25/11/2016)
Download
ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบงานสนับสนุนประกอบอาคารผู้ป่วยนอกและศูนย์วิน...
Download
ประกาศสอบราคา ซื้อระบบเครือข่าย พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง (23/11/2016)
Download
(ร่าง) ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร จำนวน 7 อาคาร (18/11/201...
Download
ประกาศสอบราคา วัสดุสำนักงานกระดาษ A4 70 แกรม จำนวน 8,500 รีม (28/10/2016)
Download
รับสมัคร
ประกาศรับสมัคร , รายชื่อผุ้ผ่านการคัดเลือก , รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์
ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานกระทรวง สาธารณสุขทั่วไป 5 ตำแหน่ง (พยาบาลวิชาชีพ , ...
Download
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับ ให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป...
Download
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือก ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ,นักวิชาการสาธารณสุข และอ...
Download
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสรรมถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งต่าง ๆ ( 1...
Download
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสรรมถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งต่าง ๆ ( 1...
Download
ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ( วิสัญญี / การพยาบาล )
Download
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการเลือกสรร ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ,นักวิชาการสาธารณสุข
Download
ประกาศรับสมัคร เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งพยาบาลวิช...
Download
ภาพกิจกรรม
อัพเดต ข่าวสาร และกิจกรมต่างๆ พร้อมด้วยวีดีโอกิจกรรมทั้งหมด
รณรงค์โรคไข้เลือดออก และโรคระบาท(โรคซิก้า ไวรัส)
รณรงค์โรคไข้เลือดออก และโรคระบาท(โรคซิก้า ไวรัส) ร่วมให้ประชาชนมีความรู้และตระหนักถึงภัยจากโรคระบาทต่างๆ โดยการรณรงค์ และประชาสัมพันธ์ ณ อาคารอำนวยการ
วันที่ : 9 กันยายน 2559
สถานที่ : อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี