งานพัสดุ
ประกาศจัดซื้อ /จัดจ้าง/สอบราคา พร้อมเอกสารงานพัสดุทั้งหมด
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูงชนิดสี ระดับ...
Download
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ขวดเพาะเชื้อ จำนวน 3...
Download
ประกาศการซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (14/03/2019)
Download
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียม จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ...
Download
ประกาศ การซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) (12/03/2019...
Download
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อและขยะอันคราย ประจำปีงบประมาณ ...
Download
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อและขยะอันคราย ประจำปีงบประมาณ ...
Download
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(กระดาษถ่ายเอกสาร) ประจำปีงบประมาณ 2562 (12/03/...
Download
รับสมัคร
ประกาศรับสมัคร , รายชื่อผุ้ผ่านการคัดเลือก , รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์
ประกาศ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถในตำแหน่งต่างๆ
Download
ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่ง นักกายภาพ พยาบาล และอื่นๆ
Download
ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนาย...
Download
ประกาศ รับสมัครข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ
Download
ประกาศ รับสมัครคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์...
Download
ประกาศบัญชีรายชื่อลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) เงินบำรุง ที่ผ่านการประเมินเข้าสู่ตำ...
Download
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักวิทยาศาสตร์...
Download
ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)เงินบำรุง เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแห...
Download
ประกาศ
ประชาสัมพันธ์ , ประกาศ , เผยแพร่ข้อมูล
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานร้านค้าสวัสดิการ
Download
คำสั่งแต่งตั้ง “คณะกรรมการ การพัฒนาระบบสารสนเทศ ของโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช”
Download
มาตรฐานการปฎิบัติงานในการให้บริการผู้ป่วยนอก
Download
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกประกอบการอาหารรร้านค้าและเครื่องดื่ม
Download
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการสวัสดิการร้านกาแฟ
Download
EB.24 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฎิบัติการ การป้องกันและปราบปรามฯ
Download
EB.21 การกำหนดมาตรการและแนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดจาการปฎิบัต...
Download
EB.20 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฎิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ...
Download
ภาพกิจกรรม
อัพเดต ข่าวสาร และกิจกรมต่างๆ พร้อมด้วยวีดีโอกิจกรรมทั้งหมด
พิธีประกาศเจตนารมย์ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
คำประกาศเจตนารมณ์ คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance) โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ประจำปี 2562
เอกสาร Download
Zero Tolerance