งานพัสดุ
ประกาศจัดซื้อ /จัดจ้าง/สอบราคา พร้อมเอกสารงานพัสดุทั้งหมด
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มกำลังไม่น้อยก...
Download
ประกาศ ประกวดราคาซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ CANON LBP 6000 (325) และ HP...
Download
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้า แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (24/3/201...
Download
(ร่าง) ประกาศ ประกวดราคา ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ CANON LBP 6000 (325) และ HP 1006 (...
Download
ประกาศ ประกวดราคา เช่าระบบจัดเก็บรับ-ส่ง ภาพทางการแพทย์ แบบดิจิตอล (PACS) (22/...
Download
ประกาศ ผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร จำนวน 7 อาคาร (ครั้งที่2...
Download
ประกาศ สอบราคาตู้อบสำหรับลำเลียงเด็กทารกแรกคลอด จำนวน 1 ตู้ (16/3/2017)
Download
( ร่าง ) ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มกำลัง...
Download
รับสมัคร
ประกาศรับสมัคร , รายชื่อผุ้ผ่านการคัดเลือก , รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั...
Download
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั...
Download
ประกาศ ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่ง...
Download
ประกาศ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ,นักวิชาการสาธารณสุ...
Download
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั...
Download
ประกาศ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งนักวิชาก...
Download
รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 7 ตำแหน่ง (นักวิชาการการเงินและบัญชี , เจ้...
Download
รับสมัครลูกจ้างประจำเพื่อคัดเลือกในการเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ (หัวหน้าพนักงานขับรถยน...
Download
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็น พนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พยาบาลวิชาชีพ , นัก...
Download
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน รอบที่ 2 (พยาบาลวิชาชีพ , นักจิตวิทยา ,...
Download
ประกาศ
ดำเนินการทำลายเวชระเบียนผู้ป่วยนอก (OPD CARD)
วันที่ : 17 เมษายน 2560
สถานที่ : ชั้น1 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี
ภาพกิจกรรม
อัพเดต ข่าวสาร และกิจกรมต่างๆ พร้อมด้วยวีดีโอกิจกรรมทั้งหมด
รณรงค์โรคไข้เลือดออก และโรคระบาท(โรคซิก้า ไวรัส)
รณรงค์โรคไข้เลือดออก และโรคระบาท(โรคซิก้า ไวรัส) ร่วมให้ประชาชนมีความรู้และตระหนักถึงภัยจากโรคระบาทต่างๆ โดยการรณรงค์ และประชาสัมพันธ์ ณ อาคารอำนวยการ
วันที่ : 9 กันยายน 2559
สถานที่ : อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี