งานพัสดุ
ประกาศจัดซื้อ /จัดจ้าง/สอบราคา พร้อมเอกสารงานพัสดุทั้งหมด
ประกาศ ยกเลิก ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร จำนวน 7 อาคาร ครั้งที่ 1 ...
Download
ประกาศ สอบราคาซื้อระบบเครือข่ายพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 2) (23...
Download
ประกาศ ประกวดราคาราคาซื้อยา จำนวน 7 รายการ(16/12/2016)
Download
ประกาศ จ้างก่อสร้างระบบงานสนับสนุนประกอบอาคารผู้ป่วยนอกและศูนย์วินิจฉัยรักษาผ่าต...
Download
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร จำนวน 7 อาคาร (28/11/2016)
Download
ประกาศ สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งจำนวน 1 รายการ (25/11/2016)
Download
(ร่างประกาศ) ประกวดราคาซื้อยา จำนวน 7 รายการ (25/11/2016)
Download
ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบงานสนับสนุนประกอบอาคารผู้ป่วยนอกและศูนย์วิน...
Download
รับสมัคร
ประกาศรับสมัคร , รายชื่อผุ้ผ่านการคัดเลือก , รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์
รับสมัครลูกจ้างประจำเพื่อคัดเลือกในการเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ (หัวหน้าพนักงานขับรถยน...
Download
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็น พนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พยาบาลวิชาชีพ , นัก...
Download
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน รอบที่ 2 (พยาบาลวิชาชีพ , นักจิตวิทยา ,...
Download
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ในตำแหน่งพนักงานกระทรวง สาธารณสุขทั่วไป...
Download
ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานกระทรวง สาธารณสุขทั่วไป 5 ตำแหน่ง (พยาบาลวิชาชีพ , ...
Download
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับ ให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป...
Download
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือก ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ,นักวิชาการสาธารณสุข และอ...
Download
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสรรมถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งต่าง ๆ ( 1...
Download
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสรรมถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งต่าง ๆ ( 1...
Download
ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ( วิสัญญี / การพยาบาล )
Download
ภาพกิจกรรม
อัพเดต ข่าวสาร และกิจกรมต่างๆ พร้อมด้วยวีดีโอกิจกรรมทั้งหมด
รณรงค์โรคไข้เลือดออก และโรคระบาท(โรคซิก้า ไวรัส)
รณรงค์โรคไข้เลือดออก และโรคระบาท(โรคซิก้า ไวรัส) ร่วมให้ประชาชนมีความรู้และตระหนักถึงภัยจากโรคระบาทต่างๆ โดยการรณรงค์ และประชาสัมพันธ์ ณ อาคารอำนวยการ
วันที่ : 9 กันยายน 2559
สถานที่ : อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี