งานพัสดุ
ประกาศจัดซื้อ /จัดจ้าง/สอบราคา พร้อมเอกสารงานพัสดุทั้งหมด
(ร่าง) ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดความคมช...
Download
ประกาศสอบราคา เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดใช้ในห้องผ่าตั...
Download
ประกาศสอบราคา เครื่องตรวจอวัยวะภายใน ด้วยคลื่นเสียงความความคมชัดสูง 2 หัวตรวจ จ...
Download
ประกาศ สอบราคา เครื่องตรวจอวัยวะภายใน ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 ตัวตรวจ ...
Download
ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ครั้งที่ 3 (01/08/2016)
Download
(ครั้งที่ 2) ประกาศประกวดราคา ซื้อกล้องส่องตรวจ กระเพาะอาหาร และลำไส้เล็ส่วนต้...
Download
(ร่าง) ประกาศประกวดราคา ชุดอุปกรณ์วีดีทัศน์ สำหรับผ่าตัดส่องกล้องภายในข้อ (15...
Download
(ร่าง) ประกาศประกวดราคา เครื่องมือเปิดกระโหลกจำนวน 1 ชุด (13/07/2016)
Download
รับสมัคร
ประกาศรับสมัคร , รายชื่อผุ้ผ่านการคัดเลือก , รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือก ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ,นักวิชาการสาธารณสุข และอ...
Download
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสรรมถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งต่าง ๆ ( 1...
Download
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสรรมถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งต่าง ๆ ( 1...
Download
ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ( วิสัญญี / การพยาบาล )
Download
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการเลือกสรร ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ,นักวิชาการสาธารณสุข
Download
ประกาศรับสมัคร เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งพยาบาลวิช...
Download
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสรรมถนะ ครั้งที่ 2 (ตำแหน่ง พยาบาลวิชา...
Download
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสรรมถนะ ครั้งที่ 1 (ตำแหน่ง พยาบาลวิชา...
Download
ภาพกิจกรรม
อัพเดต ข่าวสาร และกิจกรมต่างๆ พร้อมด้วยวีดีโอกิจกรรมทั้งหมด
รณรงค์โรคไข้เลือดออก และโรคระบาท(โรคซิก้า ไวรัส)
รณรงค์โรคไข้เลือดออก และโรคระบาท(โรคซิก้า ไวรัส) ร่วมให้ประชาชนมีความรู้และตระหนักถึงภัยจากโรคระบาทต่างๆ โดยการรณรงค์ และประชาสัมพันธ์ ณ อาคารอำนวยการ
วันที่ : 9 กันยายน 2559
สถานที่ : อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี