งานพัสดุ
ประกาศจัดซื้อ /จัดจ้าง/สอบราคา พร้อมเอกสารงานพัสดุทั้งหมด
ประกาศสอบราคาเตียงผู้ป่วย 5 ไก ปรับด้วยไฟฟ้า ราวปีกนก พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ จำ...
Download
ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 47 รายการ (08/02/2017)
Download
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร จำนวน 7 อาคาร(ครั้งที่2) (08/02...
Download
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจ ชนิดควบคุมด้วยปริมาตร และความดัน จำนวน 4...
Download
ประกาศ (ร่าง) ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ ซัก อบ รีดผ้า แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ...
Download
ประกาศ (ร่าง) ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจ ชนิดควบคุมด้วยปริมาตร และความดัน จ...
Download
ประกาศ สอบราคาราคาครุภัณฑ์การแพทย์(เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความด...
Download
ประกาศ (ร่าง) ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร จำนวน 7 อาคาร ครั้งที่ 2 ...
Download
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบงานสันบสนุนประกอบอาคารผู้ป่วยนอกและศูนย์วินิจฉั...
Download
รับสมัคร
ประกาศรับสมัคร , รายชื่อผุ้ผ่านการคัดเลือก , รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์
รับสมัครลูกจ้างประจำเพื่อคัดเลือกในการเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ (หัวหน้าพนักงานขับรถยน...
Download
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็น พนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พยาบาลวิชาชีพ , นัก...
Download
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน รอบที่ 2 (พยาบาลวิชาชีพ , นักจิตวิทยา ,...
Download
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ในตำแหน่งพนักงานกระทรวง สาธารณสุขทั่วไป...
Download
ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานกระทรวง สาธารณสุขทั่วไป 5 ตำแหน่ง (พยาบาลวิชาชีพ , ...
Download
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับ ให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป...
Download
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือก ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ,นักวิชาการสาธารณสุข และอ...
Download
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสรรมถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งต่าง ๆ ( 1...
Download
ประกาศ
ดำเนินการทำลายเวชระเบียนผู้ป่วยนอก (OPD CARD)
วันที่ : 17 เมษายน 2560
สถานที่ : ชั้น1 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี
ภาพกิจกรรม
อัพเดต ข่าวสาร และกิจกรมต่างๆ พร้อมด้วยวีดีโอกิจกรรมทั้งหมด
รณรงค์โรคไข้เลือดออก และโรคระบาท(โรคซิก้า ไวรัส)
รณรงค์โรคไข้เลือดออก และโรคระบาท(โรคซิก้า ไวรัส) ร่วมให้ประชาชนมีความรู้และตระหนักถึงภัยจากโรคระบาทต่างๆ โดยการรณรงค์ และประชาสัมพันธ์ ณ อาคารอำนวยการ
วันที่ : 9 กันยายน 2559
สถานที่ : อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี