ประกาศรับสมัคร ผู้ประมูลร้านค้าสวัสดิการสะดวกซื้อ ในโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

ประกาศรับสมัคร ผู้ประมูลร้านค้าสวัสดิการสะดวกซื้อ ในโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
เพื่อจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าอุปโภคบริโภค

เอกสาร : Download

01072022
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.