ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 3 อัตรา และพนักงานเก็บเอกสาร จำนวน 6 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 3 อัตรา และพนักงานเก็บเอกสาร จำนวน 6 อัตรา

เอกสาร : Download

buy twitter accounts london escorts
betoffice
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.