ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อสะโพกเทียมชนิดไม่มีเบ้า 2 ชั้น แบบก้าน Long Stem

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อสะโพกเทียมชนิดไม่มีเบ้า 2 ชั้น แบบก้าน Long Stem ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

เอกสาร : Download

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.