(ร่าง) ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟ้ากำลังอาคารอุบัติเหตุ 7 ชั้น

(ร่าง) ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟ้ากำลังอาคารอุบัติเหตุ 7 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

เอกสาร : Download
30082023-B

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.