ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อสะโพกเทียมไม่มีเบ้าชนิด 2 ชั้น แบบ Press Fit Stem จำนวน 60 ชุด

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อสะโพกเทียมไม่มีเบ้าชนิด 2 ชั้น แบบ Press Fit Stem จำนวน 60 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

เอกสาร : Download
01092023-C

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.