(ร่าง) ประกาศประกวดราคา เช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 3 รายการ

(ร่าง) ประกาศประกวดราคา เช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

เอกสาร : Download
05092023

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.