ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อสะโพกเทียมมีเบ้าแบบ Press Fit Femoral Stem จำนวน 30 ชุด

>ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อสะโพกเทียมมีเบ้าแบบ Press Fit Femoral Stem จำนวน 30 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

เอกสาร : Download
21092023

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.