(ร่าง) ประกาศเอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟ้ากำลังอาคารอุบัติเหตุ 7 ชั้น โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

(ร่าง) ประกาศเอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟ้ากำลังอาคารอุบัติเหตุ 7 ชั้น โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

เอกสาร : Download
20240611_n_i_3_1

buy twitter accounts london escorts
betoffice
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.