ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) 5 ตำแหน่ง 34 อัตรา (พยาบาลวิชาชีพ , พนักงานประกอบอาหาร , พนักงานขับรถยนต์ , พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และ พนักงานเปล)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) 5 ตำแหน่ง 34 อัตรา (พยาบาลวิชาชีพ , พนักงานประกอบอาหาร , พนักงานขับรถยนต์ , พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และ พนักงานเปล)

เอกสาร : Download
20240613_n_h_1_1

buy twitter accounts london escorts
betoffice
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.