รับบริจาค จากคณะผู้ปฎิบัติธรรมคุ้มดวงแก้ว จำนวนเงิน 100,000 บาท

รับบริจาค จากคุณประเสริฐ ไล้ฉิม และครอบครัวกนกนาค จำนวนเงิน 50,000 บาท

บริจาคเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ศูนย์โรคหัวใจ เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท เพื่ออุทิศให้นายวรรณชัย ไล้ฉิม และนางเสริมสุข กนกนาค โดยมีคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ เป็นผู้รับมอบ
ในวันที่ 22 สิงหาคม 2562

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.