รับบริจาคเงินจากคุณแม่สุจิตร สุขมาก จำนวนเงิน 300,000 บาท

รับบริจาคเงินจากคุณแม่สุจิตร สุขมาก จำนวนเงิน 300,000 บาท

บริจาคเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช โดยมี น.พ.พงษ์นรินทร์ ชาติรังสรรค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ เป็นผู้รับมอบ
ในวันที่ 25 มีนาคม 2564 ณ อาคารอำนวยการชั้น 8 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี

buy twitter accounts london escorts
betoffice
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.