รับบริจาคเครื่องให้ออกซิเจนอัตราไหลสูงจาก พระครูจันทสุวรรณเทพ จำนวน 2 เครื่อง

รับบริจาคเครื่องให้ออกซิเจนอัตราไหลสูงจาก พระครูจันทสุวรรณเทพ(หลวงพ่อคำ วัดพร้าว) จำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 500,000 บาท

บริจาคเครื่องให้ออกซิเจนอัตราไหลสูงเพื่อให้โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช โดยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ เป็นผู้รับมอบ
ในวันที่ 12 เมษายน 2564 ณ วัดพร้าว จังหวัดสุพรรณบุรี

buy twitter accounts london escorts
betoffice
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.