รับบริจาคของใช้ต่างๆและน้ำดืมจาก บริษัท เซ็นทรัลเฮลท์แอนน์แคร์ จำกัด

รับบริจาครับบริจาคของใช้ต่างๆและน้ำดืมจาก บริษัท เซ็นทรัลเฮลท์แอนน์แคร์ จำกัด

บริจาคผ้าอ้อมสำเร็จรูป จำนวน35ลัง แผ่นรองซับ จำนวน10ลัง และน้ำดื่มจำนวน15แพ็ค เพื่อให้โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช โดยมีคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ เป็นผู้รับมอบ
ในวันที่ 26 เมษายน 2564 ณ อาคารศูนย์โรคหัวใจ ชั้น1 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี

buy twitter accounts london escorts
betoffice
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.