ประกาศประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โคมไฟผ่าตัดชุดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี จำนวน 1 ชุด

ประกาศประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โคมไฟผ่าตัดชุดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

เอกสาร : Download

291064-8_1
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.