งานพัสดุ

previous arrow
next arrow
Slider

 จัดซื้อ-จัดจ้าง / ร่าง(ประกาศ)  / ตารางแสดงวงเงิน

ประกาศเปิดเผยราคากลาง

26/06/2566 ประกาศประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA แบบตั้งพื้น จำนวน 1 เครื่อง
23/06/2566 (ร่าง) ประกาศประกวดราคา เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติสำหรับตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือดพร้อมน้ำยา จำนวน 2 รายการ
23/06/2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องจี้ตัดปากมดลูกด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง ระบบสองความถี่ พร้อมเครื่องดูดควัน จำนวน 1 ชุด
23/06/2566 ประกาศประกวดราคา เครื่องจี้ห้ามเลือดเลาะเนื่อเยื่อเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยระบบไฟฟ้า 1 เครื่อง
23/06/2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เตียงผ่าตัดด้านศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์และกระดูกสันหลังชนิดเอกซเรย์ผ่านได้ จำนวน 1 ชุด
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.