ตารางคลินิคเฉพาะทางนอกเวลา SMC Clinic

คลินิคพิเศษเฉพาะทางนอกเวลา Special Medical Clinic : SMC

พบแพทย์เฉพาะทาง สะดวก รวดเร็ว
เปิดบริการวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 16.30 - 20.30
ติดต่อสอบถาม 065-9844301 หรือ 035-514999 ต่อ 2130

 

ตารางแพทย์คลินิคเฉพาะทางนอกเวลา

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.