หน้าแรก

บุคลากร

ประกาศรับบุคลากร

พัสดุ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ดาวน์โหลด

เอกสารการบรรยาย แบบฟอร์ม

Webmail

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

KM

การรวบรวมองค์ความรู้ในองค์กร

บุคลากร/พัสดุ

คลังปีงบประมาณ2566

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider
18/07/2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อาหารเลี้ยงเชื้อเตรียมสำเร็จรูป จำนวน 4 รายการ
18/07/2567 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ปี 2568
15/07/2567 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง 2 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง
12/07/2567 ประกาศประกวดราคา เวชภัณฑ์ยา Limaprost 5 mcg tablet (GPU:1052976) จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 1 รายการ
12/07/2567 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กล้องส่องตรวจมะเร็งปากมดลูกวีดิทัศน์แบบคมชัดสูง (High Definition Video Colposcopy) จำนวน 1 เครื่อง
12/07/2567 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดตรวจสุขภาพระบบแพทย์ทางไกลแบบพกพา พร้อมระบบบริหารจัดการความปลอดภัยข้อมูล IEC270001 จำนวน 20 เครื่อง
11/07/2567 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ชนิดเคลื่อนย้าย (Transport Monitor) จำนวน 6 เครื่อง
11/07/2567 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง จำนวน 2 เครื่อง
11/07/2567 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตู้อบเด็ก (Infant Incubator) จำนวน 2 เครื่อง
11/07/2567 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำระบบอัตโนมัติ (แบบแนวนอน) จำนวน 1 เครื่อง
15/07/2567 ประกาศรับสมัคร บุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) 8 ตำแหน่ง 12 อัตรา (นักจิตวิทยาคลินิก, นักเทคนิคการแพทย์, นักวิชาการพัสดุ, นิติกร, จพง.การเงินและบัญชี, พนง.ขับรถยนต์, พนง.เกษตรพื้นฐาน และพนง.เปล)
10/07/2567 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 10 อัตรา (ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก , นักเทคนิคการแพทย์ , นักวิชาการสาธารณสุข , นักกายอุปกรณ์ , เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี , ผู้ช่วยพยาบาล )
08/07/2567 ประกาศรับสมัคร บุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา (นายแพทย์ปฏิบัติการ , เภสัชกรปฏิบัติการ , นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ และ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน)
26/06/2567 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) จำนวน 23 อัตรา (ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ , พนักงานประกอบอาหาร , พนักงานขับรถยนต์ , พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และ พนักงานเปล )
14/06/2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 7 ตำแหน่ง 14 อัตรา (นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก , นักเทคนิคการแพทย์ , นักรังสีการแพทย์ , นักวิชาการสาธารณสุข , นักกายอุปกรณ์ , เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และ ผู้ช่วยพยาบาล)
13/06/2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) 5 ตำแหน่ง 34 อัตรา (พยาบาลวิชาชีพ , พนักงานประกอบอาหาร , พนักงานขับรถยนต์ , พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และ พนักงานเปล)
16/05/2567 ประกาศรับสมัคร บุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 7 ตำแหน่ง 14 อัตรา (นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก , นักเทคนิคการแพทย์ , นักรังสีการแพทย์ , นักวิชาการสาธารณสุข , นักกายอุปกรณ์ , เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และ ผู้ช่วยพยาบาล)
16/05/2567 ประกาศรับสมัคร บุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) 5 ตำแหน่ง 19 อัตรา (พยาบาลวิชาชีพ , พนง.ประกอบอาหาร , พนง.ขับรถยนต์ , พนง.ช่วยเหลือคนไข้ และ พนง.เปล)
02/05/2567 ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
24/04/2567 ประกาศรายชื่อ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี ผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
04/03/2567 ประกาศโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ระเบียบปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านระบบสารสนเทศภายใน
23/01/2566 ประกาศผู้ชนะการประมูลร้านอาหารสวัสดิการ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
25/10/2565 ประกาศผู้ชนะการประมูลร้านค้าสวัสดิการสะดวกซื้อ ในโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
09/08/2565 ประกาศรับสมัคร ผู้ประมูลร้านค้าสวัสดิการสะดวกซื้อ ในโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช (ครั้งที่ 2)
18/07/2565 ระเบียบปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ด้านระบบสารสนเทศภายในโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช พ.ศ.2565
01/12/2564 บทความ “ข้อมูลข่าวสารทางราชการ”
20/01/2563 เอกสาร การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
09/01/2563 แผนเงินบำรุง โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ปีงบประมาณ 2563

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล


        นพ.อิทธิพล     จรัสโอฬาร

 


 

"บริการดี มีวินัย ใจซื่อสัตย์"

เป็นศูนย์การแพทย์คุณภาพคู่คุณธรรม เชี่ยวชาญชั้นนำ ระดับประเทศ ในปี 2570

เครือข่ายโรงพยาบาล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี

 

ติดต่อสอบถามได้ที่…

โทรศัพท์. 035-514999 โทรสาร. 035-514909

ที่อยู่ 950 ถนนพระพันวษา ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
Phra Phan Wasa Rd., Tha Phi Leang, Muang , Suphanburi, 72000
Mail : gm@yrh.moph.go.th

buy twitter accounts london escorts
betoffice
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.