ข่าว-ประชาสัมพันธ์

18/10/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องตรวจคลื่นหัวใจพร้อมแปลผลอัตโนมัติ) จำนวน 1 เครื่อง
18/10/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องกระตุกหัวใจ ด้วยไฟฟ้า) จำนวน 1 เครื่อง
15/10/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัดเม็ด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/10/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/10/2562 ประกาศประกวดราคา ระบบเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ และรับส่งภาพเอกซเรย์ทางรังสีวิทยา จำนวน 1 ระบบ
11/10/2562 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ระบบเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ และรับส่งภาพเอกซเรย์ทางรังสีวิทยา จำนวน 1 ระบบ
10/10/2562 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ แบบมองระยะเดียวชนิด 3 Pieces จำนวน 400 ชิ้น
10/10/2562 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ แบบ Hydrophobic จำนวน 800 ชิ้น
10/10/2562 ประกาศประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียม จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30/09/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อสำลีก้อนปราศจากเชื้อชุบแอลกอฮอล์ ๗๐ % (Cotton Ball With ๗๐ % Alcohol) จำนวน ๓,๐๐๐ กล่อง
1 2 3 33
20/03/2562 มาตรฐานการปฎิบัติงานในการให้บริการผู้ป่วยนอก
20/03/2562 คำสั่งแต่งตั้ง “คณะกรรมการ การพัฒนาระบบสารสนเทศ ของโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช”
20/03/2562 แผนปฏิบัติการและแผนสุขภาพอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ปี2562
18/03/2562 EB.16 ระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนและไกล่เกลี่ยของโรงพยาบาลฯ
18/03/2562 EB.7 การดำเนินการโครงการและผลการปฎิบัติงานคู่มือแนวทางการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ
18/03/2562 EB.5 การดำเนินการโครงการและผลการปฎิบัติงานคู่มือแนวทางการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ
08/03/2562 EB.24 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฎิบัติการ การป้องกันและปราบปรามฯ
08/03/2562 EB.21 การกำหนดมาตรการและแนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดจาการปฎิบัติงาน
08/03/2562 EB.20 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฎิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซื้อ
08/03/2562 EB.18 การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
1 2 3

ต่อต้านคอร์รัปชั่น

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี

1 2

ประกาศ จัดซื้อ-จัดจ้าง

เอกสาร