งานพัสดุ
ประกาศจัดซื้อ /จัดจ้าง/สอบราคา พร้อมเอกสารงานพัสดุทั้งหมด
(ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาทดสอบหาปริมาณส่วนประกอบเม็ดเลือดขาวชนิด CD4(19/0...
Download
(ร่าง) ประกาศประกวดราคา เครื่องเจาะกระดูกด้วยแรงลม (Compact Air drive) พร้อมหัว...
Download
(ร่าง) ประกาศประกวดราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (15/03/2018)
Download
(ร่าง) ประกาศประกวดราคา เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ( Infusion pump...
Download
(ร่าง)ประกาศประกวดราคาเช่าระบบจัดเก็บ รับ-ส่ง ภาพทางการแพทย์แบบดิจิตอล(PACS) ...
Download
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 เรื่อง เตียงฟาวเลอร์ ชน...
Download
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 เรื่อง กล้องส่องระบบทา...
Download
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 เรื่อง กล้องจุลทรรศ์สำ...
Download
รับสมัคร
ประกาศรับสมัคร , รายชื่อผุ้ผ่านการคัดเลือก , รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่ง ...
Download
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่ง ...
Download
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่ง ...
Download
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่ง ...
Download
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ สมรรถนะ คร...
Download
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ สมรรถนะ คร...
Download
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี
Download
ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี
Download
ภาพกิจกรรม
อัพเดต ข่าวสาร และกิจกรมต่างๆ พร้อมด้วยวีดีโอกิจกรรมทั้งหมด
การคำนวณขนาดตัวอย่างด้วย smart phone
การประชุมวิชาการ การคำนวณขนาดตัวอย่างด้วย smart phone ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
ภาพกิจกรรม
อัพเดต ข่าวสาร และกิจกรมต่างๆ พร้อมด้วยวีดีโอกิจกรรมทั้งหมด
ผู้บริจาค เดือนกุมภาพันธ์ 2561
ผู้บริจาค เดือนกุมภาพันธ์ 2561 มอบเงินบริจาคให้โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี
โดยมีนายแพทย์ศราวุฒิ ตั้งศรีสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และผู้บริหาร เป็นผู้รับมอบ
วันที่ : กุมภาพันธ์ 2561
สถานที่ : โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี
รายนามผู้บริจาคทั้งหมด