หน้าแรก

บุคลากร

ประกาศรับบุคลากร

พัสดุ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ดาวน์โหลด

เอกสารการบรรยาย แบบฟอร์ม

Webmail

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

KM

การรวบรวมองค์ความรู้ในองค์กร

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider
08/02/2566 ประกาศประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ
08/02/2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบปรับปรุง ตกแต่งภายในเพื่อเป็นห้องพักผู้ป่วยพิเศษ อาคารบรรหาร-แจ่มใส ศิลปอาชา 3 และอาคารผู้ป่วยพิเศษ 5 ชั้น
08/02/2566 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง โลหะดามกระดูกใส่ในโพรงกระดูกแบบ Modular Type
08/02/2566 (ร่าง) ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาการตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติของยีนมะเร็งทางห้องปฏิบัติการ ชนิด Epidermal growth factor receptor (EGFR mutations) ในเลือด
08/02/2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หุ่นยนต์ฟื้นฟูการเดิน (GAIT REHABILITATION ROBOTS)
08/02/2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (Out Lab)
03/02/2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล (Digital Mammography) พร้อม เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound)
03/02/2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติเครื่องตรวจวิเคราะห์ตะกอนและสารเคมีในปัสสาวะพร้อมแถบทดสอบ พร้อมน้ำยา
03/02/2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติสำหรับนับเม็ดเลือดอัตโนมัต์และสารน้ำ พร้อมน้ำยา
03/02/2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติสำหรับตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือด พร้อมน้ำยา
07/02/2566 ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
30/01/2566 ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
26/01/2566 ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี , พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และพนักงานประกอบอาหาร
20/01/2566 ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
20/01/2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
12/01/2566 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
04/01/2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ/ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (พยาบาลวิชาชีพ) (กรณีไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง)
28/12/2565 ประกาศรายผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
21/12/2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
20/12/2565 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ/ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (พยาบาลวิชาชีพ) (กรณีไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง)
23/01/2566 ประกาศผู้ชนะการประมูลร้านอาหารสวัสดิการ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
25/10/2565 ประกาศผู้ชนะการประมูลร้านค้าสวัสดิการสะดวกซื้อ ในโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
09/08/2565 ประกาศรับสมัคร ผู้ประมูลร้านค้าสวัสดิการสะดวกซื้อ ในโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช (ครั้งที่ 2)
18/07/2565 ระเบียบปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ด้านระบบสารสนเทศภายในโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช พ.ศ.2565
01/07/2565 ประกาศรับสมัคร ผู้ประมูลร้านค้าสวัสดิการสะดวกซื้อ ในโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
01/12/2564 บทความ “ข้อมูลข่าวสารทางราชการ”
22/12/2563 คู่มือสำหรับประชาชนในการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2564
17/12/2563 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560
31/08/2563 เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน
20/01/2563 เอกสาร การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล


        นพ.อิทธิพล     จรัสโอฬาร

 


 

"รับผิดชอบ มีวินัย ใจซื่อสัตย์"

โรงพยาบาลคุณภาพ คู่คุณธรรม เชี่ยวชาญชั้นนำระดับประเทศ

เครือข่ายโรงพยาบาล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี

 

ติดต่อสอบถามได้ที่…

โทรศัพท์. 035-514999 โทรสาร. 035-514909

ที่อยู่ 950 ถนนพระพันวษา ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
Phra Phan Wasa Rd., Tha Phi Leang, Muang , Suphanburi, 72000
Mail : gm@yrh.moph.go.th

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.