งานพัสดุ
ประกาศจัดซื้อ /จัดจ้าง/สอบราคา พร้อมเอกสารงานพัสดุทั้งหมด
ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 184 รายการ (15/02/2019)
Download
ร่าง ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร (13/02/2019)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (06/02/2019)
Download
ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อถุงมือตรวจโรค (06/02/2019)
Download
(ร่าง) ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร (31/01/2019)
Download
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่วระบบทางเดินปัสสาวะภายนอกร่างกาย แบบเคลื่อ...
Download
(ร่าง) ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อถุงมือตรวจโรค (29/01/2019)
Download
(ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่วระบบทางเดินปัสสาวะภายนอกร่างกาย แบบ...
Download
รับสมัคร
ประกาศรับสมัคร , รายชื่อผุ้ผ่านการคัดเลือก , รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์
ประกาศ รับสมัครข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ
Download
ประกาศ รับสมัครคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์...
Download
ประกาศบัญชีรายชื่อลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) เงินบำรุง ที่ผ่านการประเมินเข้าสู่ตำ...
Download
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักวิทยาศาสตร์...
Download
ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)เงินบำรุง เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแห...
Download
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการประเมินสมรรถะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรร...
Download
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ 2 ตำแหน่ง นักวิช...
Download
ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักวิทยาศาสตร์การแ...
Download
ภาพกิจกรรม
อัพเดต ข่าวสาร และกิจกรมต่างๆ พร้อมด้วยวีดีโอกิจกรรมทั้งหมด
http://www.yrh.moph.go.th/pdf/report_61
ประกาศผู้มีสิทธิ์รับคัดเลือกประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่ม
ประกาศโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับคัดเลือกประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่ม ตามประการศโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561
เอกสาร Download

ประกาศโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
เรื่อง การสรรหาและคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
เอกสาร Download
รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2561
การเผยแพร่ รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561
เอกสาร Download
พิธีประกาศเจตนารมย์ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
คำประกาศเจตนารมณ์ คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance) โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ประจำปี 2562
เอกสาร Download
Zero Tolerance
ภาพกิจกรรม
อัพเดต ข่าวสาร และกิจกรมต่างๆ พร้อมด้วยวีดีโอกิจกรรมทั้งหมด
ผู้บริจาค เดือนสิงหาคม 2561
ผู้บริจาค เดือนสิงหาคม 2561 มอบเงินบริจาคให้โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี
โดยมีนายแพทย์ศราวุฒิ ตั้งศรีสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และผู้บริหาร เป็นผู้รับมอบ
วันที่ : สิงหาคม 2561
สถานที่ : โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี
รายนามผู้บริจาคทั้งหมด
ท่านสามาถร่วมบริจาค ให้โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ที่ธนาคารกรุงไทย สาขาสุพรรณบุรี
บัญชีเลขที่ 710-0-54585-4 ชื่อบัญชี "บัญชีเงินบริจาคของ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี"