งานพัสดุ
ประกาศจัดซื้อ /จัดจ้าง/สอบราคา พร้อมเอกสารงานพัสดุทั้งหมด
ประกาศ ประกวดราคาซืัอระบบจัดเก็บข้อมูลและคอมพิวเตอร์แม่ข่าย พร้อมติดตั้ง จำนวน 1...
Download
ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค ประเภทข้าวสาร จำนวน 2 รายการ (02/10/2018)...
Download
ประกาศ (ร่าง)ประกวดราคาซื้อระบบจัดเก็บข้อมูลและคอมพิวเตอร์แม่ข่าย พร้อมติดตั้ง จ...
Download
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อกล้องส่องระบบทางเดินหายใจ ด้วยวิธีประกวดรา...
Download
ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ไม่...
Download
ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค (วัตถุดิบอาหาร) 5 หมวด (26/09/2018)
Download
(ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ดิจิตอล ฟลูออโรสโคป จำนวน 1 เครื่อง (2...
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจ และหลอดเลือดชนิดสองระนาบ (Ca...
Download
รับสมัคร
ประกาศรับสมัคร , รายชื่อผุ้ผ่านการคัดเลือก , รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้ารับตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพน...
Download
ประกาศรายชื่อขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบา...
Download
รับสมัครลูกจ้างประจำ เพื่อคัดเลือกในการเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ (พนักงานธุรการ ระดับ ส...
Download
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับ การคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิช...
Download
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรนะครั้งที่ 2 ในตำแหน่งเจ้าพนักงานกา...
Download
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยา...
Download
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฎิบั...
Download
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ รอบที่ 1 ในตำแหน่งเจ้าพนักงานกา...
Download
ประกาศรับสมัครคัดเลือกพยาบาลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
Download
ประกาศรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ หลายอัตรา
Download
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานพัสด...
Download
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนิติกร และเจ้าพนักงานกา...
Download
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรนะครั้งที่ 2 ในตำแหน่งนิติกร และเจ้...
Download
ภาพกิจกรรม
อัพเดต ข่าวสาร และกิจกรมต่างๆ พร้อมด้วยวีดีโอกิจกรรมทั้งหมด
พิธีประกาศเจตนารมย์ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
คำประกาศเจตนารมณ์ คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance) โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ประจำปี 2561
เอกสาร Download
Zero Tolerance
ภาพกิจกรรม
อัพเดต ข่าวสาร และกิจกรมต่างๆ พร้อมด้วยวีดีโอกิจกรรมทั้งหมด
ผู้บริจาค เดือนสิงหาคม 2561
ผู้บริจาค เดือนสิงหาคม 2561 มอบเงินบริจาคให้โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี
โดยมีนายแพทย์ศราวุฒิ ตั้งศรีสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และผู้บริหาร เป็นผู้รับมอบ
วันที่ : สิงหาคม 2561
สถานที่ : โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี
รายนามผู้บริจาคทั้งหมด
ท่านสามาถร่วมบริจาค ให้โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ที่ธนาคารกรุงไทย สาขาสุพรรณบุรี
บัญชีเลขที่ 710-0-54585-4 ชื่อบัญชี "บัญชีเงินบริจาคของ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี"