งานพัสดุ
ประกาศจัดซื้อ /จัดจ้าง/สอบราคา พร้อมเอกสารงานพัสดุทั้งหมด
ประกาศราคาซื้อวัสดุอุปโภค บริโภค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)(15/...
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อและขยะอันตราย แบบราคาคง...
Download
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาบริการย้ายเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ และระบบน้ำ RO จำนวน 1 ระบบ
Download
ประกาศ ยกเลิกสอบราคาซื้อข้าวสารสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาล จำนวน 3 รายกา (30/06/201...
Download
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ กำจัดมูลฝอยติดเชื้อ และมูลฝอยอันตราย แบบราคาคงที...
Download
ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปโภค บริโภค จำนวน 5 หมวด (19/06/2017)
Download
ประกาศ สอบราคาซื้อข้าวสารสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จำนวน 3 รายการ ...
Download
(ร่าง) ประกาศ ประกวดราคา จ้างเหมาบริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ และมูลฝอยอันตราย (07/...
Download
รับสมัคร
ประกาศรับสมัคร , รายชื่อผุ้ผ่านการคัดเลือก , รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์
ประกาศ รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็น พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พยาบาลวิ...
Download
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง (นายแพทย์,นักวิชาการพัสดุ)
Download
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั...
Download
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั...
Download
ประกาศ รับสมัครเะพื่อคัดเลือกเป็น พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่ง นายแพท...
Download
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็น พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ทั่วไป (พยาบาลวิชาชี...
Download
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั...
Download
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั...
Download
ภาพกิจกรรม
อัพเดต ข่าวสาร และกิจกรมต่างๆ พร้อมด้วยวีดีโอกิจกรรมทั้งหมด
คลินิกหมอครอบครัวประตูสาร
คลินิกหมอครอบครัวประตูสาร เครือข่ายโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี