งานพัสดุ
ประกาศจัดซื้อ /จัดจ้าง/สอบราคา พร้อมเอกสารงานพัสดุทั้งหมด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครุภัฑ์ยานพาหนะและขนส...
Download
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (14/09/2017)
Download
ประกาศประกวดราคา ซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค ด้วยวิธี E-bidding (22/08/2017)
Download
ประกาศสอบราคา ซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค (ข้าวสาร ,ข้าวกล้อง) (22/08/2017)
Download
ประกาศราคาซื้อวัสดุอุปโภค บริโภค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)(15/...
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อและขยะอันตราย แบบราคาคง...
Download
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาบริการย้ายเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ และระบบน้ำ RO จำนวน 1 ระบบ
Download
ประกาศ ยกเลิกสอบราคาซื้อข้าวสารสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาล จำนวน 3 รายการ (30/06/20...
Download
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ กำจัดมูลฝอยติดเชื้อ และมูลฝอยอันตราย แบบราคาคงที...
Download
ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปโภค บริโภค จำนวน 5 หมวด (19/06/2017)
Download
รับสมัคร
ประกาศรับสมัคร , รายชื่อผุ้ผ่านการคัดเลือก , รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็น พนง.กระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พยาบาลวิ...
Download
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่ว...
Download
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินครั้งที่ 1 พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่ว...
Download
ประกาศ รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็น พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พยาบาลวิ...
Download
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง (นายแพทย์,นักวิชาการพัสดุ)
Download
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั...
Download
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั...
Download
ประกาศ รับสมัครเะพื่อคัดเลือกเป็น พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่ง นายแพท...
Download
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็น พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ทั่วไป (พยาบาลวิชาชี...
Download
ภาพกิจกรรม
อัพเดต ข่าวสาร และกิจกรมต่างๆ พร้อมด้วยวีดีโอกิจกรรมทั้งหมด
คลินิกหมอครอบครัวประตูสาร
คลินิกหมอครอบครัวประตูสาร เครือข่ายโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี