งานพัสดุ
ประกาศจัดซื้อ /จัดจ้าง/สอบราคา พร้อมเอกสารงานพัสดุทั้งหมด
ประกาศ ประมูลขายทอดตลาดอาคารที่พักอาศัยสำหรับพยาบาล ของโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ...
Download
(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 23 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ...
Download
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งจำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ...
Download
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ออกซิเจนเหลวจำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 (...
Download
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการสลายนิ่ว ประจำปีงบประมาณ 2561 (31/1...
Download
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 668 เครื่อง (11/...
Download
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (อาคารพักพยาบาล 100 ห้อง 6 ชั้น) ...
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการประกวดราคาซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค ด้วยวิธีประกวดราคาอิ...
Download
รับสมัคร
ประกาศรับสมัคร , รายชื่อผุ้ผ่านการคัดเลือก , รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่ง...
Download
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ในตำแหน่ง พนักงานช่ว...
Download
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับ ในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ...
Download
ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่ง พนั...
Download
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็น พนง.กระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พยาบาลวิ...
Download
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่ว...
Download
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินครั้งที่ 1 พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่ว...
Download
ประกาศ รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็น พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พยาบาลวิ...
Download
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง (นายแพทย์,นักวิชาการพัสดุ)
Download
ภาพกิจกรรม
อัพเดต ข่าวสาร และกิจกรมต่างๆ พร้อมด้วยวีดีโอกิจกรรมทั้งหมด
คลินิกหมอครอบครัวประตูสาร
คลินิกหมอครอบครัวประตูสาร เครือข่ายโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี