งานพัสดุ
ประกาศจัดซื้อ /จัดจ้าง/สอบราคา พร้อมเอกสารงานพัสดุทั้งหมด
ประกาศเผยแพร่แผน กล้องจุลทรรศน์ผ่าตัด หู คอ จมูก พร้อมระบบโฟกัสด้วยไฟฟ้าและกล้อง...
Download
ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 30 เครื่อง...
Download
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (น้ำยาตรวจวิเคราะห์หารสารเคมีในเลือด) ประจำปี...
Download
ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อขวดเพาะเชื้อ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็...
Download
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฎิบัติการ...
Download
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(อ๊อกซิเจนเหลว) ประจำปีงบประมาณ 2562 (03/04/20...
Download
ร่างประกาศ ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 30 ...
Download
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All in One) จำนวน 30 เคร...
Download
รับสมัคร
ประกาศรับสมัคร , รายชื่อผุ้ผ่านการคัดเลือก , รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์
ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขตำแหน่งนักกายอุปกรณ์,ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล,ต...
Download
ประกาศรายชื่อคัดเลือกพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ในตำแหน่งนักกายภาพบำบัด พยาบาลวิชาช...
Download
ประกาศ ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์ ในตำแหน่งนักกายภาพบำบัด พยาบาลวิชาชีพ และอื่นๆ
Download
ประกาศ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถในตำแหน่งต่างๆ
Download
ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่ง นักกายภาพ พยาบาล และอื่นๆ
Download
ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนาย...
Download
ประกาศ รับสมัครข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ
Download
ประกาศ รับสมัครคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์...
Download
ประกาศ
ประชาสัมพันธ์ , ประกาศ , เผยแพร่ข้อมูล
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงาน ร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลเจ้...
Download
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรคเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน ร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบ...
Download
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานร้านค้าสวัสด...
Download
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานร้านค้าสวัสดิการ
Download
คำสั่งแต่งตั้ง “คณะกรรมการ การพัฒนาระบบสารสนเทศ ของโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช”
Download
มาตรฐานการปฎิบัติงานในการให้บริการผู้ป่วยนอก
Download
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกประกอบการอาหารรร้านค้าและเครื่องดื่ม
Download
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการสวัสดิการร้านกาแฟ
Download
ภาพกิจกรรม
อัพเดต ข่าวสาร และกิจกรมต่างๆ พร้อมด้วยวีดีโอกิจกรรมทั้งหมด
พิธีประกาศเจตนารมย์ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
คำประกาศเจตนารมณ์ คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance) โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ประจำปี 2562
เอกสาร Download
Zero Tolerance