งานพัสดุ
ประกาศจัดซื้อ /จัดจ้าง/สอบราคา พร้อมเอกสารงานพัสดุทั้งหมด
ประกาศ ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 668 เครื่อง โดยวิธีประกวดร...
Download
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อกระดาษ A4 70 แกรม จำนวน 12,000 รีม (16/01/2018)
Download
ประกาศ ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 800 KWA (1000 KW...
Download
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 100 ห้อง (12/01/2018)
Download
(ร่าง)ประกาศ ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 668 เครื่อง โดยวิธีป...
Download
ประกาศ ผู้ชนะจ้างเหมาสลายนิ่ว จำนวน 600 ราย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bi...
Download
(ร่าง)ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 100 ห้อง (26/12/2017)
Download
ประกาศ เผยแพร่แผนจัดซื้อ การจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาดอาคาร (19/12/2017)
Download
ประกาศ เผยแพร่แผนจัดซื้อ วัสดุสำนักงาน กระดาษ A4 70 แกรม จำนวน 12,000 รีม (18/12...
Download
รับสมัคร
ประกาศรับสมัคร , รายชื่อผุ้ผ่านการคัดเลือก , รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เป็นข้าราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ และจพง.เภสัชกรรม
Download
ประกาศผู้ได้รับการเลือกสรร เป็น นวก.สาธารณสุข นวก.สาธารณสุข(แพทย์แผนไทย) นวก...
Download
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ สมรรถนะ คร...
Download
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับข้าราชการ ในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการและ...
Download
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุข นวก.สาธารณสุข(แพทย์แ...
Download
ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้าง เป็นพนง.กระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นวก.สาธา...
Download
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการจัดจ้าง เป็นพนง.กระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนง.ช่วย...
Download
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่ง...
Download
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ในตำแหน่ง พนักงานช่ว...
Download
ภาพกิจกรรม
อัพเดต ข่าวสาร และกิจกรมต่างๆ พร้อมด้วยวีดีโอกิจกรรมทั้งหมด
การคำนวณขนาดตัวอย่างด้วย smart phone
การประชุมวิชาการ การคำนวณขนาดตัวอย่างด้วย smart phone ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี