กิจกรรมยมราชกิจกรรม “จิตอาสา 5ส. ยมราช”

ชาวยมราชรวมใจเข้าร่วม โครงการรวมพลังจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน เนื่องในวโรกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้โครงการ “จิตอาสา 5ส. ยมราช”


โครงการ “ปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศล ร.9”

ชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี ได้จัดกิจกรรม ปฏิบัติธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
ต้อนรับผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช นายแพทย์พงษ์นรินทร์ ชาติรังสรรค์

คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพร้อมต้อนรับนายแพทย์พงษ์นรินทร์ ชาติรังสรรค์ เข้ามารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ในวันที่ 8 ตุลาคม 2561


1 16 17 18
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.