ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ในตำแหน่งนักจิตวิทยา, นักวิชาการสาธารณสุข(นักปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน), พนักงานเก็บเอกสาร, พนักงานประกอบอาหาร, นักเทคนิคการแพทย์, พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ในตำแหน่งนักจิตวิทยา, นักวิชาการสาธารณสุข(นักปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน), พนักงานเก็บเอกสาร, พนักงานประกอบอาหาร, นักเทคนิคการแพทย์, พนักงานช่วยเหลือคนไข้

เอกสาร : Download

20220610_hr_n_1_1
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.