ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ พนักงานประจำห้องทดลอง เจ้าพนักงานธุรการ และพนักงานประจำห้องยา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ พนักงานประจำห้องทดลอง เจ้าพนักงานธุรการ และพนักงานประจำห้องยา

เอกสาร : Download

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.