ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

เอกสาร : Download

hr-25072022-B
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.