ประกาศกลุ่มการพยาบาล เรื่อง ยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้บริหารทางการพยาบาล หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม

ประกาศกลุ่มการพยาบาล เรื่อง ยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้บริหารทางการพยาบาล หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม

เอกสาร : Download

hr-01092022
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.