ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์) จำนวน 17 ตำแหน่ง 51 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์)
จำนวน 17 ตำแหน่ง 51 อัตรา

เอกสาร : Download

hr-01112022
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.