แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ,นวก.คอมพิวเตอร์ ,จพง.การเงินและบัญชี และพนง.ประจำห้องยา

แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์)
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ,นวก.คอมพิวเตอร์ ,จพง.การเงินและบัญชี และพนง.ประจำห้องยา

เอกสาร : Download

hr-08112022
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.