ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา , นักวิชาการคอมพิวเตอร์ , เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี , นักทรัพยากรบุคคล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา , นักวิชาการคอมพิวเตอร์ , เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี , นักทรัพยากรบุคคล

เอกสาร : Download

20221111_n_h_1_1
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.