ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ , นักวิชาการสาธารณสุข

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)
ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ , นักวิชาการสาธารณสุข

เอกสาร : Download

20221114_n_h_2_1
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.