ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ, นักวิชาการสาธารณสุข (นักปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน), นักวิชาการสาธารณสุข, นักเทคนิคการแพทย์, นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย, นายช่างเทคนิค (โยธา), พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้, พนักงานขับรถยนต์, พนักงานบริการ (คนงาน), พนักงานบริการ (รปภ.)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)
ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ, นักวิชาการสาธารณสุข (นักปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน), นักวิชาการสาธารณสุข, นักเทคนิคการแพทย์, นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย, นายช่างเทคนิค (โยธา), พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้, พนักงานขับรถยนต์, พนักงานบริการ (คนงาน), พนักงานบริการ (รปภ.)

เอกสาร : Download

20221117_n_h_1_1
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.