ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล , นักวิชาการคอมพิวเตอร์ , เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี , พนักงานประจำห้องยา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)
ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล , นักวิชาการคอมพิวเตอร์ , เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี , พนักงานประจำห้องยา

เอกสาร : Download

20221123_n_h_1_1
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.