ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) เป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ / ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (พยาบาลวิชาชีพ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) เป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)
ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ / ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (พยาบาลวิชาชีพ)

เอกสาร : Download

20221128_n_h_2_1
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.