ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี , พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และพนักงานประกอบอาหาร

ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี , พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และพนักงานประกอบอาหาร

เอกสาร : Download

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.