ศึกษาดูงาน เรื่องงานอนุรักษ์พลังงานของโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

ศึกษาดูงาน เรื่องงานอนุรักษ์พลังงานของโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

โดยมีนพ.วัชระ ตั้งศรีสกุล รองผู้อำนวยการด้านกิจการพิเศษ เป็นผู้ต้อนรับคณะดูงาน
ในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.