อบรม อสม.โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ(PCC) ประจำปี 2562

อบรม อสม.โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ(PCC) ประจำปี 2562

โดยกลุ่มงานเวชกรรมสังคม เป็นผู้ให้การบรรยายและความรู้ในครั้งนี้
ในวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม ฯพณฯบรรหาร ศิลปอาชา ชั้น 10 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี

 

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.