โครงการปฏิบัติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยชมรมจริยธรรม

โครงการปฏิบัติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

เนื่องในโอกาสวันครบรอบเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี จัดโดยชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
ในวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 ณ วัดเจ้าพระยาธรรมาราม อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.