งานประชุมวิชาการสัญจภาพวินิจฉัยฉุกเฉินไทย Learning Emergency Imaging ครั้งที่ 2

งานประชุมวิชาการสัญจภาพวินิจฉัยฉุกเฉินไทย Learning Emergency Imaging ครั้งที่ 2

ณ ห้องประชุม ฯพณฯบรรหาร ศิลปอาชา ชั้น 10 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ในวันที่ 10-11 ตุลาคม 2562

Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.