ประกาศคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารภายในศูนย์อาหาร(ร้านค้าสวัสดิการ)

ประกาศคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารภายในศูนย์อาหาร(ร้านค้าสวัสดิการ)โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

เอกสาร : Download

14092020
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.