การขึ้นทะเบียนและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง

การขึ้นทะเบียนและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง (นักกายภาพบำบัด , นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)

เอกสาร : Download

hr-03052021
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.