ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงปฏิบัติงานในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (พยาบาลวิชาชีพ)

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงปฏิบัติงานในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 5 อัตรา และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (พยาบาลวิชาชีพ) จำนวน 15 อัตรา

เอกสาร : Download

21052021_HR-1
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.