ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

เอกสาร : Download

hr-23072021
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.