ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดศูนย์รวมอุปกรณ์ทางการแพทย์พร้อมหัวจ่ายก๊าซเต้ารับปลั๊กเสียบไฟฟ้าและโคมไฟทำหัตถการฯ (ER Pendant)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดศูนย์รวมอุปกรณ์ทางการแพทย์พร้อมหัวจ่ายก๊าซเต้ารับปลั๊กเสียบไฟฟ้าและโคมไฟทำหัตถการฯ (ER Pendant) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสาร : Download

130864-1
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.