ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจควบคุมการทำงาน ด้วยระบบดิจิตอลพร้อมวัดค่าก๊าซขณะดมยาสลบ จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจควบคุมการทำงาน ด้วยระบบดิจิตอลพร้อมวัดค่าก๊าซขณะดมยาสลบ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

เอกสาร : Download

17082021-C
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.