ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา และเจ้าพนักงานพัสดุ)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา และเจ้าพนักงานพัสดุ

เอกสาร : Download

hr-25082021
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.