ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ(Infusion Pump) จำนวน 20 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ(Infusion Pump) จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสาร : Download

300864-2
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.