ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้อง Modify Nagative Pressure ชั้น 1 อาคารบรรหาร 3

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้อง Modify Nagative Pressure ชั้น 1 อาคารบรรหาร 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสาร : Download

310864-1
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.