ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล , เจ้าพนักงานพัสดุ , พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค , พนักงานประกอบอาหาร และพนักงานเปล)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล , เจ้าพนักงานพัสดุ , พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค , พนักงานประกอบอาหาร และพนักงานเปล)

เอกสาร : Download

hr-06102021
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.