(ร่าง) ประกาศประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่ายหายใจและเครื่องตรวจวัดฯ จำนวน 1 เครื่อง

(ร่าง) ประกาศประกวดราคา ซื้อครุภัฑ์ทางการแพทย์ เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่ายหายใจและเครื่องตรวจวัดฯ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

เอกสาร : Download

191064-4-1
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.