ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอลโทรล จำนวน 1 เตียง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอลโทรล จำนวน 1 เตียง ประจำปีงบประมาณ2564

เอกสาร : Download

191064-5_2
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.