ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล , เจ้าพนักงานพัสดุ , พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค , พนักงานประกอบอาหาร และพนักงานเปล)

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล , เจ้าพนักงานพัสดุ , พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค , พนักงานประกอบอาหาร และพนักงานเปล)

เอกสาร : Download

hr-26102021
Copyright. 2019 © Chaophraya Yommarat Hospital Designed by A.Junthathong | All rights reserved.